Logo návodník

Rychlý tip pro Linux: Jak udržet procesy v chodu i po ukončení SSH relace

Při spouštění procesů na vzdáleném počítači se tyto procesy standardně ukončí při ukončení SSH relace ze které jsme je spustili. Jak tedy v Linuxu ponechat vybrané běžící procesy i po odpojení a ukončení terminálu?

Předpokládám, že jste připojení přes svůj oblíbený terminál ke svému vzdálenému stroji.

Spusťte požadovaný proces.

Stisknutím CTRL + Z proces pozastavíme.

Přepneme pozastavený proces a obnovíme jej na pozadí zadáním příkazu:

bg

Odpojíme náš proces od aktuálního shellu (připojení):

disown

Za příkaz disown můžeme přidat i ID procesu [PID], který zjistíme například příkazem jobs.

Nyní se můžeme odpojit například příkazem logout. Proces by měl nadále bežet, a to i po našem odlogování. A to jsme přesně chtěli.