Logo návodník

Recenze: Václavu Moravcovi se jeho kniha s médii nevydařila

Ačkoli je Václav Moravec součástí mediálního světa, díky kterému se stal veřejně známou osobností, tak je zarážející, že si na média jako na celek ve velkém množství stěžuje. Uvažuje o nich téměř jako o zkáze společnosti, kterou nebude čekat nic dobrého, pokud společnost jejich užívání nesníží.

Ve své knize Média v tekutých časech píše o skupince mladých lidí, kteří zajdou společně na piknik do parku, nicméně mezi sebou nekonverzují – všichni jsou zaměstnáni svými mobily. Jediné, co společně prožívají, je sdílený obsah, který mezi sebou rozesílají.

Nicméně bylo by dobré vzít vše popořádku. Knihu považuji za odbornou publikaci s několika prvky osobních názorů, která by měla být řádně ocitována a parafrázována. Tento aspekt by byl v pořádku nebýt zarážejícího zdroje na Wikipedii, na kterou snad neodkáže ani student vysoké školy ve své bakalářské práci.

Uvažovala jsem nad tím, jestli není pro mě jako pro čtenáře překážkou, že je text hodně nahuštěný a není třeba v některých místech více zvýraznění. Nicméně odborný styl by měl právě takový být – hustý, sjednocený, ne moc odlišený. Platí pro něj jakási pomůcka přirovnání k detektivce – u té se také „neztučňuje“ jméno vraha, abychom si ho více všimli.

Každopádně na odbornou publikaci má tato kniha poměrně dost obrázků, grafů a tabulek, což je naopak příjemná změna. Osobně mě to více motivovalo pokračovat ve čtení a následujících mapkách si informace a údaje lépe pročíst.

Přesto i u těchto grafů se vyskytují nedostatky, přesněji na s. 114, kde je prostřední hodnota představující rok 2014 špatně znázorněna. Měla by být vyobrazena graficky delší, než hodnota nad ní, která obsahuje nižší údaj.

Současně nechápu, proč jsou každou chvíli všechny grafy otočeny na všemožné světové strany. Například na s. 58 je graf vložený vzhůru nohama, tudíž celou knihu je třeba otočit o 180°. A to absolutně zbytečně. Ovšem není známo, zdali to je chyba editora, nebo přímo Václava Moravce (to samé platí u špatně uvedeného grafického znázornění grafu výše).

Co se týče názvu knihy: Média v tekutých časech, tak je tím nejspíš myšleno odkázání k soudobé společnosti. Člověk jakoby se musel pohybovat v tekutých píscích, kdy se začíná rozpadat tradice. Doba je rychlá a pořád se vyvíjí.

Václav Moravec používá spoustu mediálních výrazů, které by nezasvěcený čtenář nemusel znát, nicméně po pokračování v četbě by je měl pochopit. Jedná se např. o konvergenci médií,

platforma (myslí tím tu digitální, která pro nás platí od 2004), multitasking anebo třeba označení produživatel (jedná se o příjemce, který tvoří mediální obsah = interaktivní publikum). Zmiňuje také termín NOVÁ MÉDIA, o kterých mluví jako o dobrém sluhovi, ale zlém pánovi.

Je třeba ale zmínit, že kniha je poměrně dobře čtivá. Měl by ji pochopit i takový čtenář, který se o média nikdy do hloubky nezajímal. Kolikrát i on dozajista narazí na věci, které mu jsou dobře známy. A možná si tím o to lépe ujasní, jakou média mají moc a jak se dokázala za poslední dobu hodně rychle zmodernizovat a posunout.

Knihu si můžete koupit ve všech dobrých knihkupectvích nebo třeba se zajímavou slevou i na Alza.cz.